Vitamin F

Smjesa tri esencijalne nezasićene masne kiseline: arahidonske, linolne i linolenske. Poznato je da ubrzava regeneraciju epiderme, obnavlja lipidni sloj i poboljšava zaštitu kože. Budući da se ovaj vitamin ne sintetizira tijekom metabolizma, osobito je važno, uključiti ga u kozmetičke pripravke.