O prodajnom mjestu

Puni naziv tvrtke (ili obrta):

Clarus Acta d.o.o.

Broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je upisan, te podaci o registru:

MBS: 080723473, Trgovački sud u Zagrebu

Porezni broj ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost:

HR29752279081

Puna adresa sjedišta (i prodajnog mjesta ako je različita) uključivo ime države u kojoj se nalazi:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 2,

10 000 Zagreb,

HRVATSKA

Ostali podaci na temelju kojih se može brzo i nesmetano stupiti u vezu (telefon, telefaks, mobitel i sl.), uključujući e-mail adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt, kako bi kupci dobili informacije ili reklamirali proizvod/uslugu:

shop@clarusacta.hr