O proizvodima

Na web stranici Clarusacta shop kupac se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda (fotografija, tekstualni opis, cijena u koju je uključen porez i trošak dostave) i dodatnim informacijama o proizvodu (namjena/tip kože, primjena, ključni sastojci i sl.).

Clarus Acta d.o.o. zadržava pravo na izmjene informacija, bez prethodne najave, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja. Iznimno u situacijama u kojoj je došlo do greške prilikom utvrđivanja cijene, Clarus Acta d.o.o. ima pravo odbiti isporuku takve narudžbe.

Cijena za svaki proizvod određuje se pojedinačno. Iako se kontrolira unos svake pojedine cijene, postoji mogućnost nenamjerne pogreške, jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari automatski unos nije moguć.