SIGURNOST

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka dužni smo štititi privatnost naših korisnika.

Registracijom ili kupnjom na web stranici www.shop.clarusacta.hr i www.clarusacta.hr dajem suglasnost da Clarus Acta d.o.o. koristi moje osobne podatke za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje bez mogućnosti razmjene s drugima, a sa svrhom dostave daljnjih obavijesti o novim proizvodima.

Clarus Acta d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, NN 118/06, NN 41/08) i jamči sva pripadajuća prava svojim kupcima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br.79/07, NN 125/07, NN 79/09).

Kupac preuzima svu odgovornost za vjerodostojnost osobnih i kontaktnih podataka. Kontaktni podaci se koriste samo u slučaju da moramo kontaktirati posjetitelja stranice i za povremeno slanje informativnih materijala.

Osobne i kontaktne podatke nećemo koristiti u druge svrhe te ih nećemo prosljeđivati trećim osobama. Podatke čuvamo sukladno važećom zakonodavstvu s područja čuvanja osobnih podataka.