Tekući parafin

Dobiva se destilacijom iz mineralnog ulja. Razlikuje se od mineralnog voska u načinu taloženja (parafin se taloži u pločice, dok se vosak taloži u iglice).